සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD076-54
ආර්ය විනයේ අචල චිත්ත ප්‍රසාදය ලෙෘකිකත්වයට දෙවැනි නොවේ .
රාගයට ද්වේෂයට හේතු කාරක වන අරමුනු ස්පර්ෂ වීමේදී එහිදී සිදුවන ක්‍රියා වලිය මනා සිහියෙන් සිට පටිච්ච සමුප්පන්නව.....
08:07
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව