සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD076-51
පංච බල සහ පංච ඉංද්‍රිය එකක්සේ පෙන්නා ඇත්තේ මන්ද?
සත්තිස්බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වල පංච බල සහ පංච ඉංද්‍රිය එකක්සේ පෙන්නා ඇත්තේ ඇයි?
05:30
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (4 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව