සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD076-49
අද්‍යාත්මික ගුරුවරුනට තිබිය යුතු ඵලයන්.
පිරිසකට කර්මස්ථාන ලබා දෙන පුද්ගලයා ධ්‍යාන සහ මාර්ග ඵල යන දෙකම ලබා තිබිය යුතුද?
05:00
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (3 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව