සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD076-45
භද්දේකරත්න- නිරුක්තිය.
භද්දේකරත්න- නිරුක්තිය පහදා දෙන්න.
04:27
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව