සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD076-44
සෝවාන් වීමට අවශය අංග සතර සම්පූර්න වනවිට ඵලය ලැබේ.
සෝවාන් අංග සතර පූර්න වී අනිච්ච දුක්ඛ අනත්ථ වැටවුනු පසු සෝතාපන්න විය හැකිද?
22:35
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (16 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව