සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD076-43
ආර්ය මාර්ගය සම්පූර්ණ කර ගැනිමට ගතයුතු ක්‍රියා මාර්ග.
පසුවට කරමියි සිතා‍ ලෙෘකිඛ කටයුතුවල යෙදෙනවා. කෙසේ අප්‍රමාදීව කටයුතු කරන්නද?
18:52
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව