සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD076-42
එක් එක් බුදුවරයන්ගේ කාලවල ආයු කාල වෙනස් විමට හේතු.
ආයු කාලයන් එක් එක් බුදුවරයන්ගේ කාලවල වෙනස් වි ඇත.....
09:09
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව