සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD076-37
පස්ස සම්පස්ස සම්පස්සජා වේදනා විස්තරය.
පස්ස සම්පස්ස සම්පස්සජා වේදනා විග්‍රහ කර දෙන්න.
03:47
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව