සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD076-36
බහිරව පූජාව තැබිය යුතුමද? බුදු පහනෙන් ගෙල් ගා ගැනීම.
1.ගෙවල් වල බහිරව පූජාවතැබිය යුතුමද?
2.බුදු පහනෙන් ගෙල් ගා ගත්තාට කමක් නැද්ද?
15:53
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
බහිරව
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
ජානුස්සෝනී සූත්‍රය - මිය ගිය අයට දොල පිදේනි දීම පිළිබදව...
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (11 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව