සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD076-35
තමුන් සමග අමනාප දෙමව් පියන්ට සැලකිය යුතු ආකාරය.
මාගේ දෙමව් පියන් මා සමග අමනාපයෙන් ඒ අයට කිසිම සැලකීමක් කරන්න යන්න විදියක් නැහැ........
14:03
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව