සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD076-32
ජනවසභ සූත්‍රයේ එන උත්පත්ති ප්‍රමාණය මුද්‍රන දෙ‍ා්ෂයක්ද?
ස්වදේශීය සේවයේ එක්තරා ධර්ම සාකච්චාවක සෝවාන් ආර්ය පුද්ගලයා ආත්ම හතක් උපදින බවත් නතේ බවං අට්ටමං ආදියන්තී සත්තක්ඛත්තු පරම යන නිදසුන් කියමින් බිම්බිසාර රජු සම්බන්ධව ජනවසභ සූත්‍රයේ දක්වා ඇති අත්බැව් සම්බන්ධ විස්තරය මුද්‍රන දෙ‍ා්ෂයක් බව ප්‍රකාශ කරන ලදි. පහදා දෙන්න.
11:39
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව