සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD076-29
අප්‍රිය අරමුනුවල පටිච්චසමුප්පාදයේ ජරා මරන දුක වනනේ කෙසේද?
අප්‍රිය අමනාප අරමුනු එනවිටම දුක ගෙන දෙන බැවින් එවැනි මොහොතක සිදුවන පටිච්ච සමුප්පාද ක්‍රියාවලියකදී ඒ මොහොතේ හටගත් ජරා මරනයට පත්වීමෙන් හට ගන්නා දුකට මෙය ගැලයපන්නේ කෙසේද?
46:52
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (32 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව