සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD076-28
සියලු සත්වයන්ට පිං අනුමෝදන් කිරීමන් අවැඩක් සිදුවේද?
සියලු සත්වයන්ට පිං අනුමෝදන් කිරීමේදී කරදර සිදුවීමට ඉඩක් නැද්ද? මලගිය වුන් අතරද විවිධ භවයන්හී ඇති අයවලුන් ඇති බැවිනි.......
09:32
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
අලංකතෝ චේපි සමංචරෙයිය
සන්තෝ, දන්තෝ, නියතෝ බ්‍රහ්මචාරි
සබ්බේ සු භූතේසු නිධාය දණ්ඩං
සෝ බ්‍රාහ්මණෝ සෝ සමණෝ ස භික්ඛු
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (7 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව