සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD076-27
පිං කර ප්‍රාර්ථනා කිරීම අවශ්‍යද?
කර්ම විපාක ප්‍රාර්ථනය නොකරම සිදුවේ. පිං කර ප්‍රාර්ථනා කිරීම අවශ්‍යද?
11:08
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව