සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD076-26
"සල්ලහුකවුත්ති" පදයේ තේරුම.
කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයේ එන සල්ලහුකවුත්ති යන පදයේ අර්ථය පහදා දෙන්න.
01:51
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
සල්ලහුකවුත්ති
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (1 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව