සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD076-23
කිං කරිස්‌සන්ති තාරකා නිවැරදි තේරුම
අත්ථො අත්ථස්‌ස නක්‌ඛන්තං කිං කරිස්‌සන්ති තාරකා, මෙයින් කියවෙන අර්ථය අනුව අපට නැකත් ග්‍රහ අපල ගැන කතා කල හැකිද?
08:28
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:

නක්‌ඛත්තං පතිමානෙත්තං
අත්ථෝ බාලං උපච්ජගා
අත්ථො අත්ථස්‌ස නක්‌ඛන්තං
කිං කරිස්‌සන්ති තාරකා


ජාතකපාලිය > නක්‌ඛන්ත ජාතකය

මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (6 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව