සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD076-19
උදයංගම, ......නිස්සරන බලන්නේ කුමන කරුනුවලද?
දුක්ඛ වේදනාවක උදයංගම, ......නිස්සරන බලන්නේ කෙසේද?
05:35
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව