සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD076-18
භාවනාවේදී සිත හැකිලුන විට කලයුතු දෙය.
භාවනාකරන විට සිත හැකිලෙනවා නම් ඉක්මනින්ම ඒ භාවනාව අයින් කර විදර්ශනා භාවනාව කරන්න ඕනලු.විදර්ශනා භාවනාව පැහැදිලි කර දෙන්න.
04:34
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (3 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව