සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD076-14
නිවැරදි දේශනාවක් දැයි දැන ගැනීමට ධර්මයට විනයට සූත්‍රයට බහා බලන්නේ කෙසේද?
නිවැරදි දේශනාවක් දැන ගැනීමට නම් ධර්මයට විනයට සූත්‍රයට බහා බැලීම යයි ධර්මයේ ඇත.ඇස රූපය කැමැත්තෙන් බැදීම නිසා චක්ඛු විඤ්ඤාණය ඇතිවේ පොත්වල සදහන්වේ.මෙය ධර්මයට විනයට සූත්‍රයට බහා බලන්නේ මොන විදියටදැයි පහදා දෙන්න.
20:01
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
ඉච්චාය බන්දතී ලොකෝ
ඉච්චා විනයාය මුච්චතී
ඉච්චාය විප්පහානේන
සබ්බං ජින්දති බන්දනා
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (14 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව