සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD076-13
දිට්ඨ ධම්ම වේදනිය කර්ම සහ ජවන් සිත් අතර සම්බන්දතාවය.
දිට්ඨ ධම්ම උප පජ්ජ වේදනිය වශයෙන් කර්ම විපාක දීමට කර්මය කරන අවස්ථාවේ ඇතිවන ජවන් සිත් වල ප්‍රභලත්වය හෝ අන් යමක් හේතු වෙනවාද?
14:37
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව