සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD076-11
මොලය සහ විඤ්ඤාණය අතර සම්බන්දතාවය.
1.මිනිස් මොලයත් විඤ්ඤාණයත් අතර සම්බන්දතාවය කෙබදුවේද?
2.විඤ්ඤාණය සිරුරේ කිනම් ස්ථානයක කිනම් ආකාරයකට පිහිටා ඇද්ද?
16:24
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව