සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD076-08
සැම දෙන වෙතට තෙරුවන් සමවත වේවා යන්නෙහි තේරුම.
සැම දෙන වෙතට තෙරුවන් සමවත වේවා යන්නෙන් අදහස් වනදේ පහදා දෙන්න.
21:46
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව