සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD076-07
අන්‍ය ලබ්දිකයකු පූජාවට සහභාගී වී පැතුම් ඉටු කර ගැනිමට හේතු.
මෙම පූජාවට අන්‍ය ලබ්දිකයකු සහභාගී වී අටපිරිකරක් පූජා කර පැතුමක් පැතූවිට එම පැතුම ඉෂ්ට සිද්දවීම ගැන හේතුඵල සහිතව පහදා දෙන්න.
08:04
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව