සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD076-06
සෝවාන් අයකු අපා ගතනොවීමට හේතු.
සෝවාන් අයකු අපා ගතවීම සදහා හේතුවන අකුසල ධර්මයන් අහෝසි වන ආකාරය හේතුඵල සහිතව පහදා දෙන්න.
19:28
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව