සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD076-04
සිය පන නසා ගන්නා අයට දෙන පිං ලබා ගත හැකිද?
සිය පන නසා ගන්නා අයට ඥාතීන් විසින් පැන් වඩා දෙන පිං ලබා ගත හැකිද?
14:46
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව