සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD076-02
උදයංගම .......නිස්සරන නිදසුන් සහිතව.
උදයංගම අත්තංගම ආස්වාද ආදීනව නිස්සරන දකින අයුරු නිදසුන් මගින් පෙන්වා දෙන්න.
40:49
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව