සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD075-68
කෙනෙක් මහනවූ විට නිවන් දකින සතර වර්ගයා.
ගෙදරකින් අයෙක් මහනවූ විට සතර වර්ගයක් නිවන් දකින බව කියයි එය සිදුවන ආකාරය පහදා දෙන්න.
08:56
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව