සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD075-67
අනිච්ච දුක්ඛ අනත්ථ ක්ෂය අර්ථයෙන්.
අනිච්ච දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් මෙනෙහි කරන ලෙස පවසා ඇත.නමුත් පසුව අනිචිඡ ක්ෂය අර්තයත් දුක්ඛ බය අර්තයත් අනත්ථ අසාර අර්ථයත්යෙනුත් බැලීමට පෙන්වා දෙයි.මෙම අදහස් දෙකම එකට සම්බන්ද කර පහදා දෙන්න.
20:24
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව