සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD075-64
ජීවිතයක් නැතිකර ගත් අයකුට නැවත මනුක්ෂ ආත්මයක් ලැබිය හැකිද?
ජීවිතයක් නැතිකර ගත් කෙනෙකුගේ පරලොව ජීවිතය අනුව නැවත මනුක්ෂ ආත්මයක් ලැබිය හැකිද?
12:15
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව