සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD075-59
බලවත් විඤ්ඤාණය කුමක්ද?
චක්ඛු විඤ්ඤාණ මනෝ විඤ්ඤාණ වශයෙන් පහල වන විඤ්ඤාණ අතරින් කුමක් විපාක දිමට බලව ඇත්දැයි පහදා දෙන්න.
03:37
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (2 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව