සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD075-54
සැප දුකක් ලෙස, දුක උලක් ලෙස. උපේක්ෂාව අනිච්ඡ ලෙස දකින ආකාරය.
සැප දුකක් ලෙස, දුක උලක් ලෙස. උපේක්ෂාව අනිච්ඡ ලෙස දකින අයුරු පහදා දෙන්න.
04:24
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (3 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව