සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD075-53
ත්‍රිලක්ෂනය එකින් එකට සම්බන්ධ වන්නේ කෙසේද?
දීග නිකායේ සංගිති සුත්‍රයේ අනිච්ඡ සංඥාව අනිච්චේ දුක්ඛ සංඥාව දුක්කේ අනත්ත සංඥාව වශයෙන් එකිනෙකට ත්‍රිලක්ෂනය සම්බන්ද කොට දක්වා ඇත. විස්තරයක් කර පහදා දෙන්න.
00:59
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (682 KB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව