සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD075-52
පූජාවේදී මනෝමය වශයෙන් කෙරෙන පූජා ගැන.
උදැසන පැවැත්වූ බුද්ධ පූජාවේදී මනෝමය වශයෙන් බුද්ධ ප්‍රමුක සංඝ රත්නය හද තුලට වැඩමවා කරන ආකාරයත් සිව්පස පූජාවන් ආදිය මව මවා පූජා කරන ආකාරයක් පිලිබද විස්තරයක් කරන්න.
25:06
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව