සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD075-47
සතර සතිපට්ඨානය ලුහුඩින් විස්තරයක්.
සතර සතිපට්ඨානය ගැන පහදා දෙන්න.
07:03
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව