සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD075-45
රහතන් වහන්සේ නමකට විවිද භාෂාවන්ගෙන් ධර්මය දේශනා කිරීමට ඇති හැනියාව පිලිබදව.
සිංහල බස දන්නා ආර්යන් වහන්සේ නමක් අරිහත්ඵලයේ පිහිටා විදේශයකට ඉර්දි බලය ඇතිව වැඩ එම දේශයේ බස අනුව දහම් දෙසිම සිදුකල හැකිද?
07:07
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (5 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව