සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD075-44
බුදුන් වදාල ප්‍රාතිහාර තුන පිලිබද විස්තරය.
බුදුන් වදාල ප්‍රාතිහාර්ය තුන් ආකාරයක් කෙසේද? පහදා දෙන්න. ඉර්දි ප්‍රාතිහාර්ය ආදේශනා ප්‍රාතිහාර්ය අනුසාසනා ප්‍රාතිහාර්ය.
12:20
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (8 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව