සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD075-35
ආරති විරති පටිවිරති වේරමනී විස්තරය.
ආරති විරති පටිවිරති වේරමනී සෝවාන් සකෘර්දාගාමි අනාගාමී අරිහත් යන මාර්ග ඵල වලට පත්වන ආකාරය පහදා දෙන්න.
17:35
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව