සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD075-34
පටිච්චපමුප්පාදයෙන් දුක්ක දුක්ඛ, සංඛාර දුක්ඛ, විපරිනාම දුක්ඛ ගැන බලන ආකාරය.
පටිච්චපමුප්පාද ක්‍රියාවලිය අවසානයේ ජරා මරනයට පත්වීමෙන් හට ගන්නා සෝක පරිදේව..ආදී ලෙස මෙනෙහි කිරීමේදී විපරිනාම දුක්ඛය හට ගන්නා අයුරු වැටහේ.නමුත් දුක්ක දුක්ඛය හා සංඛාර දුක්ඛය පටිච්චපමුප්පාද ක්‍රියාවලියේ හට ගන්නා අයුරු තේරුම් ගන්නේ කෙසෙදැයි උදාහරන සහිතව පහදා දෙන්න.
08:18
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව