සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD075-32
රොගියාගේ නම යොදා බොජ්ඣංග පිරිත කීම සුදුසුද?
රොගියකු සදහා පිරිතක් සෙත් කිරීමේදී රොගියාගේ නම එම පිරිත සදහා පහත ආකාරයට යොදාගෙනම ධර්මානු කූලව විග්‍රහ කර දෙන්න.
03:29
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (2 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව