සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD075-31
වෙනත් අයකුගේ දානයකට ආධාර දුන්විට පිං ලැබෙන ආකාරය.
අපේ හිතවත් අය දානයක් දෙනවා කිව්විට අප එම දානය සදහා අවශය කරන දෙයක් ගන්න ලෙස මුදල් ආධාර ලබා දෙනවා. නමුත් එම ආධාර වෙනත් කට යුතුක්තකට යෙදුව හොත් එමගින් පිං අපට නොලැබී යනවාද?
06:31
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (4 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව