සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD075-28
රහත්වීමට ධ්‍යාන සමාපත්ති ලැබී තිබිය යුතුමද?
යම් උත්තමයෙක් අරිහත් ඵලයට පත්වන විට ඒ උත්තමයා අනිවාර්ය යෙන්ම ධ්‍යාන සමාපත්ති සම වැදීමේ හැකියාව ලබා තිබිය යුතුමද?
05:39
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (4 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව