සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD075-26
මාස දෙකක දරුවකු මියගිය පසු එම ගන්දබ්බයාගේ මානසිකත්වය කෙසේද?
මාස දෙකක දරුවකු මියගිය පසු එම ගන්දබ්බයාගේ මානසිකත්වය කෙසේද?
14:34
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව