සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD075-22
කුමරී කුමර ඹබසර ගැන.
1.කුමර කුමරී ඹබසර රැකීම යනු කුමක්ද?
2.මේ ඹබසර නොරැකීම නිසා අකීකරු දරුවන් ඇතිවීම දරුවන් නොලැබීම සිදුවේද?
3.යම් කිසි ස්ත්‍රයක් හො පුරුෂයකු කාම මිච්චාචාරයේ හෝ ඇයට අත්වන ඉරනම කුමක්ද?සැරේනම් ඔහුට හො
14:51
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව