සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD075-19
බෞද්ධයන් නැකත් බැලිම සුදුසුද?
සම්මා දිට්ඨිය ප්‍රගුන කරන බෙෘද්ධයන් ලෙස ජෝශිත විද්‍යාවට අනුව නැකත් සදා විවිධ උත්සව සැමරීම ගෙට ගෙවැදීම නැකතට විවාහ සිදුකිරිම ආදිය.........සුදුසුද?
19:03
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව