සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD075-17
මුල් සංයෝජන තුන බිද හැරි අයකු සෝක නොකරන්නේද?
මුල් සංයෝජන තුන බිදහැරි පුද්ගලයින් ඇඩීම් වැලපීම් සෝක කිරීම් වලට පත්වන්නේ නැද්ද?
04:55
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව