සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD075-15
චුතිය සහ පටිසංදිය විස්තරය.
චුතිය සහ පටිසංදිය විස්තර කර දෙන්න.
12:29
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව