සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD075-06
ලෝක ආස්වාදය සහ ආදීනවය.
ලෝක ආස්වාද අරමුනු ඇසුරු කිරිමට යෑමේදී පටන්ගත්මොහොතේ පටන්ම අසහනයට පත්ව බලාපොරොත්තු වූ කිසිවක් නොලබාම ගෙවී යන බව අත්දැකීමෙන් පැහැදිලි වුවද යලිත් මෙවැනි ආස්වාද අරමුනුවල ඇසිල්ලකින්ම හිත කැලබි ඒකෙරෙහි ඇදී යනවා.......
17:30
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව