සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD075-02
ලෝක ස්වාභාවය පටිච්චසමුප්පාදය ඇසුරෙන් කෙරෙන විග්‍රහයක්.
ලෝකයේ ආදීනවයත් මෙන්ම ආස්වාදයක්ද ඇතිබව ධර්මයේ සදහන්වේ.ආස්වාද අරමුනු විදීමට පටන් ගත්මොහතේ පටන් ගෙවි ගෙවී යන ආස්වාද මාත්‍ර මනසින් සම්පිංඩනය කර ගොඩනගා ගන්නා තත්වයක් විදින ආස්වාදයක් ලෙස වටහා ගන්නා බවද අසා ඇත්තෙමු. ධර්මයේ සදහන් වන ආස්වාදය යනු මෙයමද? නමුත් මෙය සැබෑවටම පවතින්නක් නොවනනේ නේද?
1:02:27
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (43 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව