සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD074-44
සෝවාන් පුද්ගලයකු අතින් දස අකුසල් සිදුවිය හැකිද?
සෝවාන් පුද්ගලයකු අතින් දස අකුසල් සිදුවිමට පුලුවන්ද?
01:10
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (816 KB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව