සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD074-43
බුද්ධ පූජාව පූජා කල යුත්තේ පාත්‍රය වසාද?
බුදුපියානන්ට බුද්ධ පූජාව පූජා කල යුත්තේ පාත්‍රය වසාද? පාත්‍රය විවෘර්ත කිරීම සුදුසුද? වසා පූජා කිරීමේ හේතුව කුමක්ද?
05:47
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (4 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව